איטלקית איטלקית

Détails sur le produit

Numéro catalogue 3433
Inclut...:
Un manuel d’instruction de 192 pages accompagné un disque DVD de 90 mn.

Adapté à:
Aux débutants pour les faire accéder à une bonne connaissance des fondements de la langue hébraïque et à la capacité de mener une conversation simple

Format:
Il s’agit d’un album illustré plein de photographies montrant la vie courante de notre pays. Il est entièrement traduit et translittéré en FRANÇAIS (mots hébreux écrits en lettres latines).Le tout est accompagné d’un DVD.

Poids (kg):0.90 Kilos


Prix normal:165 Shekels
Prix sur le site: 155 Shekels
Entrez ici votre code remise :

L’HÉBREU - parlé, c’est si simple!

Le guide de la conversation en hébreu moderne comme on le parle aujourd’hui en Israël. 

Recueil de conversations simples mais authentiques construites à partir de locutions ou de courtes phrases – faciles à comprendre, faciles à assimiler, et enfin faciles à redire et à parler l’hébreu


Le cours comprend: 

► Le manuel + le DVD

► 10 chapitres d’étude

► Plus de 1.000 mots et expressions en hébreu et même des termes d’argot et du langage familier

► De la grammaire et de la syntaxe

► La traduction et la transcription en français

► L’hébreu est vocalisé

► Vous trouverez aussi, au choix, les sous-titres en hébreu ou en français

► Ce cours d’hébreu convient à tous les âges

► Nul n’est besoin d’avoir déjà des connaissances de l’hébreu

אפליקציית אייפון - חדש!

קורס זה ניתן להשיג גם כאפליקציית אייפון. 10 יחידות לימוד מצולמות בווידיאו, עם קריינות והגשה של דן כנר וחני נחמיאס בעברית, מלווה בתרגום לצרפתית עם תעתיק מלא על המסך (כתיבת השפה הצרפתית באותיות לועזיות, במטרה לאפשר קריאה והיגוי של מילים עבריות גם לכאלו שאינם קוראי עברית). הורידו בחנות האפליקציות Appstore. המליצו כמתנה לידידכם בחו"ל!

Applications available

אפליקציות למוצר זה

APPSTORE iPAD WW http://itunes.apple.com/app//id51216 
APP2020 Appstore iPhone & iPad free download + upgrade option