קשת
איטלקית

Détails sur le produit

Numéro catalogue 30001310
Inclut...:
תקליטור DVD הנלווה לספר "לוחות הפעלים" ומדגים קריינות רהוטה של 21 לוחות לדוגמה

Poids (kg):0.03 Kilos


Prix normal:95 Shekels
Prix sur le site: 75 Shekels
Entrez ici votre code remise :

לוחות הפעלים בשפה העברית - המדריך החדש - DVD בלבד גרסת PAL

התקליטור לוחות הפעלים (DVD) מדגים קריאה רהוטה של 21 לוחות נבחרים: קריין וקריינית מקצועיים קוראים בקול את כל הצורות המופיעות באותם לוחות. לוחות אלה מסומנים בספר בסימון מיוחד.

Applications available

אפליקציות למוצר זה

AppStore http://itunes.apple.com/app/id904573 
5IAP Sp iPhone free version

אפליקציות למוצר זה

AppStore http://itunes.apple.com/app/id534197 
7IAP Sp iPad free version